M E E S T E R S C H I L D E R S  S I N D S  1 8 9 8 

BTW verlaging op schilderwerk naar 6%